Prosiectau ar gyfer unigolion, teuluoedd, cwmniau a chyrff bach, canolig a mawr.

 

Enghreifftiau o brosiectau masnachol.

Y Dyn Gwyrdd

Astudiaeth a chynllun amlinellol ar gyfer adnoddau i brosesu ac ychwanegu gwerth at goedydd gwerthfawr yn Nyffryn Conwy, gan ddefnyddio'r gwastraff i gynhyrchu trydan ar raddfa leol.

CLEIENT Asiantaeth Ynni Conwy | GWERTH 3m | CWBLHAWYD 2005 (astudiaeth a dyluniad) | YMGYNGHORWYR Arwel Jones Associates, Partneriaeth Evans Wolfenden, Robert Howe

  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181