top of page

Y Dyn Gwyrdd

Astudiaeth a chynllun amlinellol ar gyfer adnoddau i brosesu ac ychwanegu gwerth at goedydd gwerthfawr yn Nyffryn Conwy, gan ddefnyddio'r gwastraff i gynhyrchu trydan ar raddfa leol.

CLEIENT Asiantaeth Ynni Conwy | GWERTH 3m | CWBLHAWYD 2005 (astudiaeth a dyluniad) | YMGYNGHORWYR Arwel Jones Associates, Partneriaeth Evans Wolfenden, Robert Howe

Green Man | Y Dyn Gwyrdd
Green Man | Y Dyn Gwyrdd
Green Man | Y Dyn Gwyrdd
Green Man | Y Dyn Gwyrdd
bottom of page