top of page

Buasem yn ddiolchgar pe gellid cwblhau'r ffurflen ymholiad isod

arrow&v

Yn ofynnol

arrow&v

Byddai'n ddefnyddiol os gallwch hefyd ddarparu ffotograffau o'r eiddo oni bai y gellir ei weld o fapiau google.

 

Mae'r pandemig coronafirws wedi gosod cyfyngiadau gweithredu difrifol ar weithgareddau pob cwmni ac mae angen i ni gynnal asesiadau risg ar gyfer ein staff cyn ymweld ag unrhyw safle. Unwaith y byddwn yn derbyn eich ymateb i'r uchod, gallwn awgrymu lefel y ffioedd sy'n berthnasol a thrafod y ffordd orau o symud y prosiect yn ei flaen.

Dobson Owen

Penseiri | Architecs

3 Thomas Buildings

New Street

Pwllheli

Gwynedd

LL53 5HH

Cymru | Wales


post@dobsonowen.com

01758 614181

bottom of page