Y Pobl

Sefydlwyd ym 1984 - fel partneriaeth yn wreiddiol a bellach fel cwmni cyfyngedig - rydym wedi cyflogi nifer o bobl dros y blynyddoedd, ac mae cyfraniad nifer ohonynt wedi gwneud y cwmni yn gryfach ac yn mwy effeithiol.

Cliciwch ar y wynebau i wybod mwy am aelodau y tîm.

Gareth Dobson
Gareth Dobson

Partner Gwreiddiol: Cyfarwyddwr bellach yn gyfrifol am nifer o brosiectau mwyaf y cwmni gan gynnwys prosiectau addysg a phreswyl o bwys, yn ogystal â phrosiectau ar gyfer cleientau preifat unigol.

press to zoom
Derec H Jones
Derec H Jones

Pensaer: Yn gyfrifol am redeg nifer o gynlluniau mwyaf blaenllaw'r cwmni dros y blynyddoedd, gyda phrofiad helaeth o'r byd pensaernïol ar lannau merswy cyn dod i weithio i Bwllheli ym 1994.

press to zoom
Rhodri Evans
Rhodri Evans

Pensaer: Wedi treulio 18mlynedd ym Manceinion yn gweithio ar ysgolion a phrosiectau cymunedol, arnewid ac ailwampio adeiladau rhestredig, dyluniad tirlunio yn ogystal â bod yn diwtor prifysgol, mae Rhodri wedi dychwelyd i’r ardal i ddylunio a gwireddu prosiectau preswyl a chymunedol yn ei filltir sgwâr.

press to zoom
Rhys Gethin
Rhys Gethin

Pensaer Cynorthwyol: Gethin yn aelod newydd i'r tîm, roedd yn flaenorol yn gweithio i'r Cyngor Sir Ynys Môn Tîm Caniataid Mawr yn delio gyda'r Prosiect Niwclear Wylfa Newydd. Mae ei brofiad yn gorwedd o fewn y prosiectau cymuned a phreswyl.

press to zoom
Arfon Jones
Arfon Jones

Rheolwr Swyddfa: Gyda chefndir mewn cyfrifiaduron a'r maes adeiladu mae Arfon yn gyfrifol am redeg ein swyddfa ac edrych ar ôl ein cyfrifon ym Mhwllheli.

press to zoom