Tai unigol, addasiadau, gwelliannau, fflatiau a datblygiadau preswyl.