Gwaith ar gyfer cyrff cyhoeddus gan gynnwys awdurdodau lleol a chyrff statudol.