top of page
CwcisENG

Cwcis

Mae gwefan Dobson:Owen yn defnyddio cwcis

 

Drwy ddefnyddio'r safle rydych yn caniatáu i Dobson Owen ddefnyddio cwcis yn unol â'r canllawiau isod.​

Beth yw cwcis?

 

Prif bwrpas cwcis ydi adnabod defnyddwyr a recordio patrwm eich gweithgareddau arlein, mae'r wybodaeth hwn yn cael ei becynnu i cwci ac fe'i hanfonir at eich porwr sy'n ei storio tan eich ymweliad nesaf. Y tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan, bydd eich porwr yn anfon cwci at weinydd y we. Gall y gweinydd ddefnyddio'r wybodaeth hwn i gyflwyno tudalennau sydd wedi eu dylunio'n arbennig at chwaeth y gynulleidfa darged.

 

Nid ydym yn defnyddio cwcis i

  • Casglu unrhyw wybodaeth adnabyddadwy bersonol (heb eich caniatâd penodol)

  • Casglu unrhyw wybodaeth sensitif (heb eich caniatâd penodol)

  • Pasio data i rwydweithiau hysbysebu

  • Pasio data adnabyddadwy personol i drydydd parti

Cwcis Ystadegau Ymwelwyr Anhysbys

 

Rydym yn defnyddio cwcis i lunio ystadegau ymwelwyr megis faint o bobl sydd wedi ymweld â'n gwefan, pa fath o dechnoleg y maent yn eu defnyddio (e.e. Mac neu Windows sy'n helpu i nodi pryd nad yw ein gwefan yn gweithio fel y dylai ar gyfer technolegau penodol), pa mor hir maent yn gwario ar y wefan, pa dudalen maent yn edrych ar ac ati. Mae hyn yn ein helpu i wella'n gwefan yn barhaus.

Sut i ddiffodd cwcis?

 

Mae gan bob defnyddiwr yr opsiwn i'w cyfrifiaduron dderbyn cwcis, i'w hysbysu pan mae cwci am gael ei ddefnyddio, neu i beidio derbyn cwcis ar unrhyw bryd. Byddai dewis yr opsiwn olaf, yn golygu, na fydd rhannau o wefannau ar gael i'r defnyddiwr hwnnw, gan olygu yn y pendraw na fydd y defnyddiwr yn gallu cymryd mantais lawn o holl nodweddion gwefan Dobson:Owen. Mae pob porwr yn wahanol felly cymrwch olwg ar ddewislen 'Help' eich porwr i ddysgu sut i newid eich gosodiadau.

Os ydych wedi dewis peidio â derbyn cwcis, gallwch barhau i bori trwy wefannau Dobson: Owen yn ddienw.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â cwcis a sut i'w dileu, ewch i www.aboutcookies.org.

Ceir rhestr o cwcis ar waelod y tudalen, rydym wedi ceisio sicrhau bod hyn yn gyflawn ac yn gyfoes, ond os credwch ein bod wedi colli cwci neu os oes unrhyw anghysondeb, rhowch wybod i ni.

RhestrCwcis
bottom of page