Tai unigol, addasiadau, gwelliannau, fflatiau a datblygiadau preswyl.

Enghreifftiau o brosiectau preswyl.

Tan y Dduallt

Gwaith o uwchraddio ac ymestyn eiddo deulawr ar lawr gwlad ym Maentwrog - mae'r estyniad newydd yn cymeryd lle conserfatori diddefnydd gan ddarparu golygfeydd braf o'r dyffryn ei hun.

  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181