top of page

Maes y Môr

Trawsnewidiad adeilad concrid precast gyda chydig o ddychymyg a gweledigaeth - yr adeilad ar ei newydd wedd gydag estyniad llawr cyntaf a chyda'r muriau wedi eu hynysu a'u gorchuddio a phaneli coed.

Maes y Môr
Maes y Môr
Maes y Môr
Maes y Môr
Maes y Môr
Maes y Môr
Maes y Môr
Maes y Môr
bottom of page