Tai unigol, addasiadau, gwelliannau, fflatiau a datblygiadau preswyl.

Enghreifftiau o brosiectau preswyl.

Henllys

Addasiad o ysgubor o'r 19eg Ganrif yn gartref mewn dull cyfoes clir a diymwad, ond sydd yn ategu cymeriad traddodiadol yr adeilad.

  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181