• facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181

Rhodri Evans

Pensaer: Wedi treulio 18mlynedd ym Manceinion yn gweithio ar ysgolion a phrosiectau cymunedol, arnewid ac ailwampio adeiladau rhestredig, dyluniad tirlunio yn ogystal â bod yn diwtor prifysgol, mae Rhodri wedi dychwelyd i’r ardal i ddylunio a gwireddu prosiectau preswyl a chymunedol yn ei filltir sgwâr.