• DO

Tŷ Arfordirol | Coastal House

Updated: Feb 15

Addasiadau, adnewyddiad ac estyniad i dy wedi'i leoli wrth ochr y lan | Alterations, refurbishment and extension to a dwelling situated right on the shore


Fframwaith ddur a gwaith coed | Reinforcing steel frame and timber work


4 views0 comments

Recent Posts

See All
  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181