Tai unigol, addasiadau, gwelliannau, fflatiau a datblygiadau preswyl.

Enghreifftiau o brosiectau preswyl.

Tree Tops

Mae'r gwaith o adfer ac ymestyn Treetops, Borthygest wedi ei gwblhau a'r lluniau canlynol yn cyfleu'r newid i'r eiddo.

  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181