top of page

Tan Y Graig

Ffermdy sylweddol o'r 18edG, wedi ei adfer a'i ymestyn, gan ddadwneud gwaith o gynllun blaenorol o'r 1970au. Adferwyd y gofodau mewnol yn sylweddol (gan dynnu'r parwydydd blaenorol) yn agor allan tua'r de a golygfa odidog o'r môr.

Gwnaed ymdrech i ymgyrraedd at lefel gytbwys a dyheuig o ddylunio manwl a phresenoldeb i ymateb i'r gwaith cerrig presennol yn ogystal â'r ardd aeddfed.

Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
Tan y Graig
bottom of page