• DO

Tŷ Newydd 5 Llofft | 5 Bedroom Newbuild Dwelling

Updated: Feb 15

Adeiladwaith tŷ newydd cyfoes cyffroes wedi cyrraedd llawr cyntaf - distiau ceudodog llawr yn eu lle, a pyst llawr uwch wedi’i gosod er mwyn cael cwblhau’r gragen | Exciting contemporary newbuild private dwelling up to first floor level - engineered floor joists in place, windposts fixed ready to take the shell up to wallplate level.
34 views0 comments

Recent Posts

See All
  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181