top of page
  • DO

La Tourette


Ymweliad diweddar a ‘champwaith' olaf y pensaer modern enwog Le Corbusier yn Ffrainc - mynachdy Dominicaidd La Tourette ger Lyon, a gwblhawyd yn 1960 bron yn gyfan gwbl mewn concrid ‘in-situ’ yn y steil ‘beton-brut'.

Er bod ei fod bron yn 60oed erbyn hyn a’r cyflwr yn amlwg wedi dirywio, mae yn parhau i fod yn adeilad cofiadwy a dadleuol. Roedd cerdded o’i gwmpas a phrofi natur bwerus a llymder y gofodau a’r deunyddiau yn codi teimladau cryf, ac yn rhannu barn fy nghyd-ymwelwyr am natur y bensaernïaeth, a’i ddefnydd priodol mewn adeilad crefyddol!!

 

A recent visit to renowned modernist architect Le Corbusier’s last ‘masterpiece’ in France - the Dominican monastery of La Tourette near Lyon, which was completed in 1960, almost entirely from in-situ concrete in the ‘beton-brut’ style.

Despite it’s 60years and deteriorating condition, it still remains a memorable and controversial piece of architecture. Walking around it and experiencing it’s powerful and austere spaces and materials first hand, engendered strong feelings and divided the opinion of my companions about this kind of architecture and it’s appropriateness in a religious setting!!


9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page