top of page
  • DO

Canolfan y Fron: Awst | August 2017


Gwaith dymchwel | Dismantling work

Mae'r grŵp cymunedol wedi llwyddo i gael arian gan y Loteri i’r prosiect cyffroes yma i drawsnewid cyn ysgol gynradd Bronyfoel, Y Fron yn ganolfan gymuned newydd a fydd yn cynnwys neuadd, caffi a siop i’r gymuned, ystafelloedd newid a llety 18-gwely i ymwelwyr. | A volunteer community group has won a lottery bid to transform a recently closed primary school in the village of Y Fron, into a vibrant new community centre, with cafe and community shop, changing rooms and an 18-bed bunkhouse.

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page