top of page
  • DO

Y Bartneriaeth Wreiddiol | The Original Partnership


Gareth Dobson & Huw Owen

Ffurfiwyd y cwmni ym 1984 gan ddau bensaer a addysgwyd yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Caerdydd, dan ofal yr athro Dewi Prys-Thomas. Ysgogwyd eu penderfyniad i ffurfio'r cwmni gan awydd i hyrwyddo pensaernïaeth gynhenid yn lleol ac yn genedlaethol, tra yn adlewyrchu ac yn ymestyn arfer defnyddiau a thechnoleg fodern a chyfoes.

Cynnigir gwasanaeth cynhwysfawr i’r client o waith mesur a lefelu, gwasanaeth datblygu a chynllunio ar gyfer pob math o waith - preswyl, diwydiannol a masnachol; apeliadau cynllunio, rheolaeth gyllidol a chynllunio mewnol.

 

The practice was formed in 1984 by two architects educated at the Welsh School of Architecture, Cardiff under the auspices of Professor Dewi Prys-Thomas. Their decision was formed out of a common desire to promulgate indigenous architecture locally and nationally, whilst promoting and extending the use of contemporary materials and technology.

A full range of services is offered to the client of land and building surveys, planning and development advice for all forms of commissions - residential, industrial and commercial; planning appeals, cost strategy and the design of interiors.

Partneriaeth Dobson:Owen Partnership
Partneriaeth Dobson:Owen Partnership
Partneriaeth Dobson:Owen Partnership


47 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page