top of page

Grand Hotel

Astudiaeth ddylunio i ddichonoldeb datblygu safle nesaf at y gwesty adnabyddus y Grand Hotel yn Llandudno, a fu gynt yn leoliad theatr rhestredig a losgodd i lawr, ac eithrio ei res o golofnau haearn bwrw.

Edrychwyd ar y gymysgedd o ofodau a fyddai ar gael, yn gwahanu rhwng gwahanol ffynonellau incwm, a beth fyddai'r cyfyngiadau ar y cyfaint cyfan ac ar drefniant y gofodau (cylchrediad a pherthynas i'r mynediad cyhoeddus i'r safle).

Grand Hotel
Grand Hotel
Grand Hotel
bottom of page