Grand Hotel

Astudiaeth ddylunio i ddichonoldeb datblygu safle nesaf at y gwesty adnabyddus y Grand Hotel yn Llandudno, a fu gynt yn leoliad theatr rhestredig a losgodd i lawr, ac eithrio ei res o golofnau haearn bwrw.

Edrychwyd ar y gymysgedd o ofodau a fyddai ar gael, yn gwahanu rhwng gwahanol ffynonellau incwm, a beth fyddai'r cyfyngiadau ar y cyfaint cyfan ac ar drefniant y gofodau (cylchrediad a pherthynas i'r mynediad cyhoeddus i'r safle).

Grand Hotel
Grand Hotel
Grand Hotel
  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181