Cywain, Y Bala

Canolfan Bywyd Gwledig - adnodd i Antur Penllyn, ymddiriedolaeth datblygu cymunedol sydd yn gwasanaethu ardal Y Bala. Cafodd adeiladau amaethyddol nodedig eu hadfer a'u hymestyn gydag adeiladau ffrâm goed newydd. mae'r safle'r un mor bwysig â'r adeiladau wrth ddarparu cartref hyblyg iawn i'r ystod eang o ddigwyddiadau arfaethedig.

CLIENT Antur Penllyn | GWERTH 2.2m | YMGYNGHORWYR Wakemans, Datrys, CDP | ADEILADWYR Read Construction: delweddau Betina Skovbro

Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181