top of page

Cywain, Y Bala

Canolfan Bywyd Gwledig - adnodd i Antur Penllyn, ymddiriedolaeth datblygu cymunedol sydd yn gwasanaethu ardal Y Bala. Cafodd adeiladau amaethyddol nodedig eu hadfer a'u hymestyn gydag adeiladau ffrâm goed newydd. mae'r safle'r un mor bwysig â'r adeiladau wrth ddarparu cartref hyblyg iawn i'r ystod eang o ddigwyddiadau arfaethedig.

CLIENT Antur Penllyn | GWERTH 2.2m | YMGYNGHORWYR Wakemans, Datrys, CDP | ADEILADWYR Read Construction: delweddau Betina Skovbro

Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
Cywain y Bala
bottom of page