Tai unigol, addasiadau, gwelliannau, fflatiau a datblygiadau preswyl.

Enghreifftiau o brosiectau preswyl.

Capel Bethania

Trawsnewidiwyd tu fewn i'r cyn capel yma heb amharu ar ei gymeriad allanol er mwyn darparu gofod agored i fyw ynddo ar y llawr cyntaf gyda'r stafelloedd gwely islaw.

  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181