Gwaith i grwpiau a chyrff cymunedol yn darparu ystod eang o atebion ymarferol yn ogystal a chynyddu cyrhaeddiad a hyder cymunedol.

Enghreifftiau o brosiectau cymuned.

Bethania, Nant Gwynant

Capel a brynwyd ac a adferwyd gan y gymuned pan gaewyd ef. Cadwyd ac adferwyd cymeriad y capel ond mae ei ddefnydd, tra'n dal i fod yn gymunedol, yn awr yn gwasanaethu anghenion mwy corfforol nag ysbrydol.

Mae'r caffi yn gyrchfan poblogaidd i'r rhai sy'n cerdded i gopa'r Wyddfa ar lwybr Watkin, sydd yn cyfarfod a'r ffordd fawr gerllaw.

  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181