TREFNIADAU GWAITH YN YSTOD Y CYFNOD O YNYSU CYMDEITHASOL

 

Mewn ymgais i leihau ymlediad COVID-19 fe benderfynwyd fore Llun 23ain o Fawrth i gau'r swyddfa.  Yn sgil y newid yma mae pob aelod o staff y cwmni bellach yn gweithio o gartref er ceisio sicrhau fod prosiectau mewn llaw yn cael eu cwblhau mor fuan ag sydd bosibl.

 

Fe all y bu i chi brofi rhai anawsterau i gysylltu â ni dros y dyddiau diwethaf wrth i ni sefydlu sustemau a strwythurau newydd a fydd yn caniatáu i ni weithio fel cynt ond rydym yn obeithiol iawn fod hyn bellach mewn trefn gennym.

 

Bydd modd i chi gysylltu â ni fel arfer drwy e-bost a/neu ffôn ac fe fyddwn yn ymateb i bawb sydd yn cysylltu mor fuan â phosibl. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu sylw ynglŷn â phrosiect unigol yna mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Mae ymlediad y firws yn bryder i nifer fawr o bobl ac yn creu heriau a rhwystrau nad ydym yn gyfarwydd â hwy. Fodd bynnag mae'r cyfnod yma hefyd yn creu cyfleoedd wrth i ni ymdopi a chreu strwythurau a sustemau newydd sydd ond yn bosibl oherwydd datblygiad diweddar dechnoleg gwybodaeth. 

 

Gobeithio y bydd i chi gyd yn unigol ac fel teuluoedd allu osgoi'r afiechyd ac edrychwn ymlaen i'r cyfnod pan fydd modd i ni unwaith eto gyfarfod yn gymdeithasol.

 

Gyda chofion cynnes

Penseiri Dobson Owen

penseiri

Pensaer Gwynedd Gogledd Cymru | Architect Gwynedd North Wales

Cwmni pensaernïol profiadol yn darparu gwasanaeth ar draws Cymru yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth personol, effeithiol a chreadigol i'n clients. Cysylltwch â ni am gyngor ar eich anghenion adeiladu - cynllunio, adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, cynlluniau manwl, tendr hyd at wasanaeth ystod llawn drwy gydol y prosiect.

dobson|owen

  • facebook
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn

Dobson Owen・3 Thomas Buildings・Pwllheli・Gwynedd・LL53 5HH・post@dobsonowen.com・01758 614181